İslamda Fuhuş ve Fahişelik Kavramları

İslamda Fuhuş ve Fahişelik Kavramı

İslamda fuhuş ve fahişelik zina ve haram kavramları içinde incelenebilir. Fuhuş ve fahişelik kavramlarını islam’a göre inceleyeceğiz.

Fuhuş Nedir?

Bir meslek ya da alışkanlık olarak para ya da başka değerler karşılığında genellikle eş ya da arkadaş dışındaki kişilerle ve hemen hiç ayrım gözetmeksizin cinsel ilişkide bulunmadır. Her türlü ahlaksızlık, homoseksüellik, kötü huyluluk, çıplaklık, açıklık, terbiyesizce konuşma, bu ahlaksızlıkları toplum içinde yaymaya çalışmak, karşı cinslerin birbiriyle diledikleri gibi eğlenmeleri aynı şekilde fuhuş terimini kapsar.

Çevremizde zina eden kadınları, fahişe olarak adlandırmak yaygın olsa da, kelimenin kapsamı bundan çok daha geniştir. ALLAH’ın, yapılmasını yasakladığı her şey bu kelimenin şümulüne girer. Ancak biz burada konuyu zina anlamında ele alacağız.

Kadınlar Neden Fahişelik Yapar?

Fahişeler, çoğunlukla ekonomik durumları kötü, geçimlerini sağlayacak becerilerden yoksun ve evli olmayan kadınlar arasından çıkar. Çoğu kadın fuhuş ve bağlantılı suçlar ortamına erken yaşta çekilir. Fahişeler çoğunlukla bir kadın simsarı, genelev ya da randevu evine bağlı olarak çalışırlar. Kazançlarının büyük bölümünü de kalacak yer, randevu sağlanması ve korunma karşılığında paylaşmak zorunda kalır. Sağlık sorunları arasında gelişigüzel cinsel ilişki yoluyla kapılan zührevi hastalık, uyuşturucu alışkanlığı ve ruhsal problemler sayılabilir.

İslamda Fuhuş ve Fahişelik

İslamda Fuhuş ve Fahişelik

Erkek fuhşu çoğu toplumda kamuoyunun dikkatini daha az çeker. Heteroseksüel erkek fuhşu (erkeklerin kadınlara satılması) çok enderdir. Buna karşılık son yıllarda özellikle büyük kentlerde homoseksüel erkek fuhşu yaygınlaşmaktadır.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur”. (Isra Suresi:32)

Resulullah buyuruyor:

“Bir milletin içinde zina (fahişe) ortaya çıkıp nihayet o millet, bu suçu aleni olarak işlediğinde, mutlaka bulaşıcı ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış hastalıklar yayılır.”

İslamda Homoseksüellik Nedir?

Hz.Lut (a.s.)”ın kavmi arasında yaygın olduğu bilinen “homoseksüellik” fahiş günahlardan sayılmış ve bu suçu işleyenlere çok büyük cezalar verilmiştir.

Cenab-ı Hak buyuruyor:

“Lût”u da (peygamber olarak kavmine gönderdik.) Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız? Siz, ille de kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşacak mısınız? Doğrusu siz, beyinsizlikte devam edegelen bir kavimsiniz!

Kavminin cevabı sadece:

“Lût ailesini memleketinizden çıkarın; çünkü onlar (bizim yaptıklarımızdan) uzak kalmak isteyen insanlarmış!” demelerinden ibaret oldu.

“Bunun üzerine onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna; onun geride kalmasını takdir ettik. Onların üzerilerine müthiş bir yağmur indirdik. Bu sebeple, uyarılan (fakat aldırmayan) kişilerin yağmuru ne kötü olmuştur!”
(Neml Suresi 54-58)

İslam”da fuhuş kınanmış, bunu yapanlara dünya ve ahirette büyük cezalar verilmiş, zina yapanlar erkek ve kadın ancak bir müşrik veya kendisi gibi zinalara layık görülmüş toplum da bu kişileri dışlamış, kınamış ve aşağılamıştır.

Cenab-ı Hak buyuruyor :

Zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başkası ile evlenmez; zina eden kadınla da ancak zina eden veya müşrik olan erkek evlenir. Bu, müminlere haram kılınmıştır. (Nur Suresi 3)

Diğer Din ve Kültürlerde Fuhuş Kavramı

  • Bazı eski kültürlerde fuhuş genç kızlar için bir ergenlik ayini ya da çeyiz edinme aracı olarak zorunluydu.
  • Budizm de ise fuhuş yasaklanmıştı.
  • Eski Yunanlılar ve Romalılar arasında fahişeler ayırt edici giysiler giymek ve ağır vergiler ödemekle yükümlü tutulurdu.
  • Ortaçağ Avrupa”sında kilise yöneticileri tövbekar fahişeleri topluma kazandırmak ve onları evlendirmek için yaptığı girişimler farklı bir sonuca ulaştı. Fuhuş hoş görülmeye başlandı, yasalarla korundu, ruhsata bağlandı ve vergi gelirlerinin önemli bir kaynağı oldu. Bütün Avrupa da genelevler açıldı. İngiltere de başlangıçta ruhsatlarını da Winchester pisikoposları’nın vermesi de çabası.
  • Asya’da, kadın ticareti belirgin bir yayılma eğilimi göstermektedir.
  • Çoğu doğu ülkesinde fuhuş daha çok kentlerde görülmesine karşın, Hindistan”da fahişelerin çoğunluğu kırsal kesimdedir.
  • Yahudilerin ve Hristiyanların Mukaddes Kitabı’nın Çıkış bölümünde (20/13-15) Hz.Musa’nın ALLAH’tan getirdiği emirler sayılırken ikinci sırada fuhuş zikredilmiş ve ” zina etmeyeceksin ” denilmiştir.
  • Hristiyanların Mukaddes Kitabı Matta”ya göre (5/27-30) :

Hz.İsa “Ben Musa”nın getirdiklerini yıkmaya değil tamamlamaya geldim” diyerek meşhur on emri teyid etmiş ve arkasından şunları söylemiştir: “Zina etmeyeceksin…. Bır kadına şehvetle bakan, gönlünde ona zina etmiştir. Sağ gözün sürçmene sebep olursa onu çıkar ve at; çünkü bu, vücudunun bütünün cehenneme girmesinden daha hayırlıdır. Sağ elin sürçmene sebep oluyorsa onu kes ve at; çünkü vücudunun bütününün cehenneme girmesinden bu daha hafiftir…” (Ayrıca Matta 19/18”e de bakabilirsiniz)

Kaynak:

1) İslamda Kadın ve Aile, Hayreddin Karaman
2) Ana Britannica
3) Şamil İslam Ansiklopedisi
4) Kur”an-ı Kerim Meali
5 ) Ibn-i Mace, Fiten, 22

Beğen:
0 0
Görüntülenme:
363

Tüm Yorumları

Bir cevap yazın